ALARMY
KAMERY
Fotovoltika

Základný popis systému

Podstatou elektronického zabezpečovacieho systému je signalizovať vniknutie nepovolanej osoby do chráneného priestoru v režime stráženia a v takomto prípade okamžite podať ďalej informáciu o narušení objektu a to napríklad sirénou, sms, alebo hlasovou správou na predvolené kontaktné telefónne čísla, či správou na Pult Centrálnej Ochrany – PCO, alebo bezpečnostnej agentúre. Systémy, ktoré inštalujeme sú veľmi jednoducho modifikovateľné konkrétne na mieru na každý objekt podľa veľkosti a technickej náročnosti zabezpečenia, či už sa jedná o malý byt, alebo polyfunkčnú budovu.

Postup pri realizácii elektronického zabezpečovacieho systému

  1. Pri prvom kontakte sa dohodne termín a čas obhliadky objektu
  2. Vykonanie obhliadky objektu, zistenie predstáv rozsahu zabezpečenia objektu zo strany zákazníka, doporučenie z našej strany, vysvetlenie možností systému vhodných pre daný objekt, vytvorenie nákresu objektu s rozmiestnením jednotlivých komponentov – výhoda je ak je k dispozícií pôdorys daného objektu
  3. Predloženie cenovej kalkulácie zákazníkovi - po túto fázu sú predchádzajúce činnosti bezplatné
  4. Zostavenie inštalácie elektronického zabezpečovacieho systému na mieru na daný objekt
  5. Samotná inštalácia, zaškolenie na obsluhovanie systému, administratíva

Základná schéma elektronického zabezpečovacieho systému

Podľa spôsobu vzájomnej komunikácie jednotlivých komponentov a teda samotného prevedenia sa elektronické zabezpečovacie systémy rozdeľujú na káblové, bezdrôtové a hybridné.

Káblové prevedenie

Káblové prevedenie znamená, že pripojenie jednotlivých komponentov do systému je realizované káblom, ktorým sa napájajú jednotlivé zariadenia a ktorý slúži na prenos informácii v systéme, napr. pohybový detektor tým posiela posiela signál o zaznamenanom o pohybe. Toto prevedenie je najčastejšie v prípade nových stavieb, kde sú káble zabudované v stenách, alebo v prípade priemyselných objektov, kde estetika nehrá hlavnú rolu sú káble vedené v lištách. Ide o prevedenie analógové alebo cez dátovú linku. Je to klasický a spoľahlivý spôsob realizácie elektronického zabezpečovacieho systému.

Bezdrôtové prevedenie

Bezdrôtové prevedenie je realizované rádiovým spojením medzi jednotlivými zariadeniami elektronického zabezpečovacieho systému a všetky detektory ale napríklad aj vonkajšia siréna a klávesnica sú napájané batériami. Samotná inštalácia je veľmi čistá a rýchla. Systém je zároveň veľmi rýchlo a jednoducho rozšíriteľný o ďalšie detektory a tiež rýchlo odinštalovateľný v prípade zmeny priestorov). Zabudované funkcie dopredu upozornia na prípadnú poruchu alebo výmenu batérií. V prípade bezdrôtového prevedenia môžu bezdrôtové komponenty poslúžiť na aktiváciu svetla, kúrenia, klimatizácie a celý systém možno ovládať diaľkovým ovládačom.

Hybridné prevedenie

Hybridné prevedenie je najčastejšie používané a je ľubovoľnou kombináciou káblového a bezdrôtového prevedenia elektronického zabezpečovacieho systému, či už podľa požiadavky zákazníka, alebo podľa hlavne situácie na danom objekte. Tam, kde je možné káble ťahať, možno nainštalovať drôtové komponenty a kde nie, tam sú použité bezdrôtové.

Výber systému

Pri výbere systému je potrebné vychádzať predovšetkým z toho, že elektronický zabezpečovací systém má za úlohu chrániť Váš majetok v rádovo oveľa vyšších hodnotách. Preto musíte mať istotu, že sa Váš zabezpečovací systém môžete spoľahnúť. Asi by nikoho nenapadlo kupovať poplachovú ústredňu na trhovisku a nákup v supermarketoch tiež nie je tým najlepším riešením.